ขอแพ็กเกจราคา หรือสอบถามเพิ่มเติม

Corpus ให้คุณรู้จักลูกค้าทะลุปรุโปร่ง
ด้วยหลัก “KYC (Know Your Customer)”

 • Identification : ค้นหา Contact ลูกค้าที่ตรงกลุ่ม ได้ Prospect คุณภาพ
 • Verification : เช็คได้ว่าลูกค้ามีตัวตนจริง มีบริษัทเป็นหลักแหล่ง เชื่อถือได้
 • Strategy : วางกลยุทธ์สร้างยอดขาย เปลี่ยน Prospect เป็น Customer
 • Credit Management : เช็คเครดิตได้ลึกถึงแก่น ลดโอกาสหนี้เสีย

Corpus เปิดเผยอะไรเกี่ยวกับลูกค้าบ้าง? (ดูได้ทุกบริษัทในไทย)

 • ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล
 • ความสามารถในการทำธุรกิจจากงบการเงิน
 • ข้อมูลกรรมการ รายชื่อผู้ถือหุ้น
 • ความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Guideline)
 • คะแนนความเสี่ยงทางธุรกิจ (FS Score)
 • อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบอุตสาหกรรม
 • ข้อมูลความเชื่อมโยงบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 • ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากขนาดหรือประเภทธุรกิจ ดาวน์โหลดรายชื่อพร้อมข้อมูลติดต่อได้ทันที

CORPUS HIGHLIGHT

คลิกเลือกการใช้งาน CORPUS ที่คุณสนใจ

BINGO

ฐานข้อมูลนิติบุคคลไทย ดูงบได้ทุกบริษัท

 • รวมข้อมูลทุกบริษัทในประเทศไทย กว่า 2,000,000 ราย
 • ครบถ้วนทั้งงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด อัพเดตล่าสุดและย้อนหลัง 5 ปี
 • ข้อมูลจดทะเบียน ข้อมูลกรรมการ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์บริษัท
 • จัดอันดับธุรกิจ เปรียบเทียบศักยภาพของบริษัทกับค่ากลางอุตสาหกรรม
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์นิติบุคคลได้แบบรอบด้านและแม่นยำกว่าใคร
 • วิเคราะห์ธุรกิจอัตโนมัติ พร้อมคำอธิบายละเอียด เหมือนมี Analyst ส่วนตัว

DUN & BRADSTREET

ฐานข้อมูลนิติบุคคลทั่วโลก

 • รวมข้อมูลบริษัททั่วโลกไว้ในที่เดียว
 • ค้นหาที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลกรรมการ ผู้ถือหุ้น
 • เช็คสถานะบริษัทว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ดูรายได้

MARKETLINE

ฐานข้อมูลการตลาด ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ประกอบการ

 • Database ด้าน Marketing ที่อัพเดตและครบถ้วนที่สุด
 • มีระบบค้นหาและคัดกรองนิติบุคคลตามเงื่อนไขที่คุณกำหนดได้อย่างอิสระ เช่น
  • ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม
  • ทุนจดทะเบียน ระดับรายได้ กำไร สินทรัพย์
  • สถานที่ตั้ง ระยะเวลาดำเนินงาน ฯลฯ
 • มาพร้อมที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ
 • เช็คประวัติเครดิต ประวัติการล้มละลาย และอัตราความเสี่ยงได้ก่อนทำธุรกิจร่วมกัน
 • ดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ได้ทันที

CREDIT GUIDELINE & FS SCORE

เช็คเครดิตบริษัท

 • บอกวงเงินเครดิตและเครดิตเทอมที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย คำนวณจากข้อมูลเชิงลึก
 • FS Score & FS Class ใช้บอกโอกาสการเกิดวิกฤตการเงินของแต่ละบริษัทได้ทันที
 • เลือกดูเครดิตของบริษัทจดทะเบียนใดก็ได้ในประเทศไทย กว่า 2,000,000 ราย
 • สามารถค้นหารายชื่อบริษัท โดยคัดกรองตามระดับเครดิตได้

ANALYZER

วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ของกิจการ

 • ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง คำนวณหาจุดอ่อน-จุดแข็งทุกบริษัทได้ทันที
 • คำนวณจากข้อมูลงบการเงิน กระแสเงินสด วงจรการเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะห์แนวดิ่ง
 • มีฟังก์ชั่น Simulation ให้คุณประเมินสถานการณ์ได้ล่วงหน้าโดยลองปรับตัวแปรทางการเงิน
 • สามารถทดสอบผลลัพธ์ของกลยุทธ์ได้ก่อนตัดสินใจใช้จริง ด้วยชุดวิเคราะห์อัจฉริยะ
  • “What If” ทดลองปรับตัวแปรการเงินต่าง ๆ ระบบจะคำนวณผลกระทบที่ตามมา
  • “Goal Seek” ตั้งค่าเป้าหมายที่ต้องการ ระบบจะบอกตัวแปรสำคัญที่ควรผลักดัน
  • “Sustainable Growth” แนะแนวทางเสริมสภาพคล่องธุรกิจให้ยั่งยืน
  • “Financial Forecast” คำนวณงบคาดการณ์อัตโนมัติ

NEWS

ค้นข่าวย้อนหลังที่เกี่ยวกับบริษัท

 • รวบรวมข่าวธุรกิจจาก 20 แหล่งข่าวชั้นนำของไทย
 • อัพเดตทุกวัน มีทั้งข่าวล่าสุดและฐานข้อมูลข่าวย้อนหลัง
 • ค้นหาเฉพาะข่าวที่คุณสนใจได้ง่าย คัดกรองละเอียด
  • ค้นหาด้วยชื่อบริษัท
  • ค้นหาด้วยชื่อบุคคล
  • ค้นหาตามหมวดอุตสาหกรรม
  • ค้นหาจากคำสำคัญในเนื้อข่าว
 • อัพโหลดข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณ ขึ้นบนระบบเพื่อให้ผู้ใช้อื่น ๆ ได้เห็น

SENSE

สอดส่องชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ (Social Listening)

 • เครื่องมือ Social Monitoring สำหรับการตลาดออนไลน์ เก็บข้อมูลแบบ Real-time
 • บอกจำนวนคนที่พูดถึงธุรกิจของคุณบนโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ต่างๆ
 • แสดงผลเป็นกราฟ แยกตาม Channels เลือกดูตามช่วงเวลาได้
 • แสดงข้อมูลเจาะลึกตามราย Influencers
 • บอกคะแนน Sentiment ว่าคนพูดถึงคุณในทางไหน เชิงบวก / เชิงลบ / กลางๆ
 • แสดงข้อมูลข่าวจากแหล่งต่างๆ พร้อมสรุป Sentiment เฝ้าดูกระแสบนโลกออนไลน์ได้ง่าย
 • บอกข้อมูล Top Site, Top Engages, และ Word Cloud
 • บอก Keywords ยอดนิยมที่คนมักใช้พูดถึงคุณ

BINGO

ฐานข้อมูลนิติบุคคล ดูงบการเงินบริษัททั่วไทย

 • รวมข้อมูลทุกบริษัทในประเทศไทย กว่า 2,000,000 ราย
 • ครบถ้วนทั้งงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด อัพเดตล่าสุดและย้อนหลัง 5 ปี
 • ข้อมูลจดทะเบียน ข้อมูลกรรมการ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์บริษัท
 • จัดอันดับธุรกิจ เปรียบเทียบศักยภาพของบริษัทกับค่ากลางอุตสาหกรรม
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์นิติบุคคลได้แบบรอบด้านและแม่นยำกว่าใคร
 • วิเคราะห์ธุรกิจอัตโนมัติ พร้อมคำอธิบายละเอียด เหมือนมี Analyst ส่วนตัว

DUN & BRADSTREET

ฐานข้อมูลนิติบุคคลระดับโลก

 • รวมข้อมูลบริษัททั่วโลกไว้ในที่เดียว
 • ค้นหาที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลกรรมการ ผู้ถือหุ้น
 • เช็คสถานะบริษัทว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ดูรายได้

MARKETLINE

ฐานข้อมูลการตลาด

 • Database ด้าน Marketing ที่อัพเดตและครบถ้วนที่สุด
 • มีระบบค้นหาและคัดกรองนิติบุคคลตามเงื่อนไขที่คุณกำหนดได้อย่างอิสระ เช่น
  • ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม
  • ทุนจดทะเบียน ระดับรายได้ กำไร สินทรัพย์
  • สถานที่ตั้ง ระยะเวลาดำเนินงาน ฯลฯ
 • มาพร้อมที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ
 • เช็คประวัติเครดิต ประวัติการล้มละลาย และอัตราความเสี่ยงได้ก่อนทำธุรกิจร่วมกัน
 • ดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ได้ทันที

CREDIT GUIDELINE
& FS SCORE

ประเมินเครดิตนิติบุคคล

 • บอกวงเงินเครดิตและเครดิตเทอมที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย คำนวณจากข้อมูลเชิงลึก
 • FS Score & FS Class ใช้บอกโอกาสการเกิดวิกฤตการเงินของแต่ละบริษัทได้ทันที
 • เลือกดูเครดิตของบริษัทจดทะเบียนใดก็ได้ในประเทศไทย กว่า 2,000,000 ราย
 • สามารถค้นหารายชื่อบริษัท โดยคัดกรองตามระดับเครดิตได้

ANALYZER

วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนของธุรกิจ

 • ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง คำนวณหาจุดอ่อน-จุดแข็งทุกบริษัทได้ทันที
 • คำนวณจากข้อมูลงบการเงิน กระแสเงินสด วงจรการเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะห์แนวดิ่ง
 • มีฟังก์ชั่น Simulation ให้คุณประเมินสถานการณ์ได้ล่วงหน้าโดยลองปรับตัวแปรทางการเงิน
 • สามารถทดสอบผลลัพธ์ของกลยุทธ์ได้ก่อนตัดสินใจใช้จริง ด้วยชุดวิเคราะห์อัจฉริยะ
  • “What If” ทดลองปรับตัวแปรการเงินต่าง ๆ ระบบจะคำนวณผลกระทบที่ตามมา
  • “Goal Seek” ตั้งค่าเป้าหมายที่ต้องการ ระบบจะบอกตัวแปรสำคัญที่ควรผลักดัน
  • “Sustainable Growth” แนะแนวทางเสริมสภาพคล่องธุรกิจให้ยั่งยืน
  • “Financial Forecast” คำนวณงบคาดการณ์อัตโนมัติ

NEWS

ฐานข้อมูลข่าวธุรกิจ

 • รวบรวมข่าวธุรกิจจาก 20 แหล่งข่าวชั้นนำของไทย
 • อัพเดตทุกวัน มีทั้งข่าวล่าสุดและฐานข้อมูลข่าวย้อนหลัง
 • ค้นหาเฉพาะข่าวที่คุณสนใจได้ง่าย คัดกรองละเอียด
  • ค้นหาด้วยชื่อบริษัท
  • ค้นหาด้วยชื่อบุคคล
  • ค้นหาตามหมวดอุตสาหกรรม
  • ค้นหาจากคำสำคัญในเนื้อข่าว
 • อัพโหลดข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณ ขึ้นบนระบบเพื่อให้ผู้ใช้อื่น ๆ ได้เห็น

SENSE

รู้จักผู้บริโภคในเชิงลึก

 • เครื่องมือ Social Monitoring สำหรับการตลาดออนไลน์ เก็บข้อมูลแบบ Real-time
 • บอกจำนวนคนที่พูดถึงธุรกิจของคุณบนโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ต่างๆ
 • แสดงผลเป็นกราฟ แยกตาม Channels เลือกดูตามช่วงเวลาได้
 • แสดงข้อมูลเจาะลึกตามราย Influencers
 • บอกคะแนน Sentiment ว่าคนพูดถึงคุณในทางไหน เชิงบวก / เชิงลบ / กลางๆ
 • แสดงข้อมูลข่าวจากแหล่งต่างๆ พร้อมสรุป Sentiment เฝ้าดูกระแสบนโลกออนไลน์ได้ง่าย
 • บอกข้อมูล Top Site, Top Engages, และ Word Cloud
 • บอก Keywords ยอดนิยมที่คนมักใช้พูดถึงคุณ

FEATURES พิเศษอื่น ๆ

จากระบบ CORPUS

ADVANCED SEARCH
หาธุรกิจที่สนใจได้ละเอียดตามเงื่อนไขที่ต้องการ
MY PORTFOLIO
จัดเก็บบริษัทตามกลุ่ม ง่ายต่อการใช้และจัดการข้อมูล
DATA MATCHING
อัพเดตไฟล์ข้อมูลลูกค้า CSV ที่คุณมีอยู่ในคลิกเดียว
MONITORING ALERT
แจ้งเตือนเมื่องบของบริษัทที่เลือกมีการเปลี่ยนแปลง
MYNOTE
จดบันทึกออนไลน์ กระจายข้อมูลภายในองค์กร
MYCREDIT
ตั้งค่าเครดิตเทอมส่วนตัวกับแต่ละบริษัทที่เลือก

ทำไม CORPUS ถึงพิเศษกว่า

ฐานข้อมูลธุรกิจอื่น ๆ

ใครที่ควรใช้ CORPUS

SALES & MARKETING

 • ค้นหาลูกค้าใหม่ตามเงื่อนไขที่ต้องการ
 • ดาวน์โหลดรายชื่อติดต่อเพื่อใช้ทำการตลาดได้ทันที
 • ประเมินธุรกิจและความสามารถในการซื้อได้ล่วงหน้า

DIGITAL MARKETING

 • ทำ Social Monitoring ได้ง่ายและแม่นยำ
 • ประเมินภาพลักษณ์แบรนด์บนสื่อออนไลน์ได้เร็ว
 • รู้ Keywords ที่เหมาะเอาไปใช้ทำการตลาด

FINANCE & CREDIT

 • ประเมินเครดิตได้ก่อนให้สินเชื่อ ลดปัญหาหนี้เสีย
 • รู้ทันบริษัทที่มีแนวโน้มล้มละลาย
 • วิเคราะห์สภาพคล่องลูกค้าใหม่ก่อนทำธุรกิจร่วมกัน

DEBT COLLECTIONS

 • ตรวจสอบผลกำไรที่ซ่อนอยู่ของลูกหนี้
 • ติดตามและวิเคราะห์ธุรกิจของลูกหนี้
 • ศึกษาเส้นทางการเงินของลูกหนี้ ดูธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

IMPORTER & EXPORTER

 • เช็คสถานะและความน่าเชื่อถือของคู่ค้าต่างชาติได้
 • ค้นหาบริษัทคู่ค้าใหม่ ๆ ได้ทั่วโลก

TOP MANAGEMENT

 • วิเคราะห์เทรนด์อุตสาหกรรมได้ทุกประเภท
 • วิเคราะห์แผนธุรกิจและวางกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำ
 • เฝ้าระวังความเสี่ยงและเข้าถึงโอกาสในการทำธุรกิจ
 • ใช้ Re-check ผลวิเคราะห์จากคน ลด Human Error

OUR CLIENTS

ขอแพ็กเกจราคา หรือสอบถามเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ

โทร +662 657-3999 ต่อ 2111-6
ในวันและเวลาทำการ
(วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. )
Email corpus@bol.co.th